Begrenset revisjon

Det kan tenkes en rekke situasjoner utenom bekreftelse av årsregnskap hvor det er behov for våre tjenester. Eksempler på slike kan være:

  • avleggelse av perioderegnskap
  • fusjon/fisjon
  • kjøp og salg av virksomhet revisjon av kontrakter og gjennomføring av disse
  • styrefullmakter
  • gransking av virksomheten etter regler i aksjeloven
  • rapportering til foretaksregisteret
  • ulikartet rapportering til og kommunikasjon med offentlige myndigheter
  • kvalitetssikring av internt beslutningsgrunnlag
  • kontrollhandlinger i forbindelse med (mistanke om) misligheter og underslag


Resultatene av vårt arbeid kommuniseres ofte til virksomheten i form av skriftlige brev og rapporter